Du er her: / touristonline.no / disclaimer


Disclaimer


TouristOnline sine generelle betingelser for online booking av sommerhus

OMFANG

De generelle betingelsene nedenfor gjelder for bookinger gjennomført via TouristOnline sine online systemer, inkludert booking av feriehus med ekstrabestillinger/service.

I tillegg til TouristOnline sine egne generelle betingelser gjelder hvert enkelt utleiebyrå sine egne bestemmelser, som finnes under salgs- og forretingsbetingelser på bookingsiden.


RESERVASJONER

Hver reservasjon eller booking av sommerhus som gjennomføres riktig på TouristOnline sine online systemer, vil bli bekreftet direkte på skjermen med en gang. Du som kunde vil også motta en mail. Mail vil også sendes til utleiebyrået.

Denne mailen er en bekreftelse på at det valgte sommerhuset er til Deres disposisjon i bookingens anførte tidsrom og til riktig pris.

TouristOnline påtar seg ikke ansvar for feil eller uoverensstemmelse som oppstår i ettertid, ved avvik mellom booking og Deres e-mail bekreftelse. Dette vil være en sak mellom Dem og utleiebyrået. Vi refererer til avsnittet om Ansvarsfritakelse- og maksimum for et eventuelt ansvar, for mere informasjon.


BETALING

Hvis ikke noe annet er opplyst, skjer betalingen for oppholdet direkte til utleiebyrået.

Enhver forespørsel eller klage angående oppholdet eller selve betalingen av Deres opphold, er en sak mellom Dem og det aktuelle utleiebyrået og ikke noe som involverer TouristOnline.


ENDRING OG ANNULERING AV RESERVASJONER

Hvis De ønsker å annullere en bekreftet booking, skal dette skje i henhold til det aktuelle utleiebyråets bestemmelser.

Endringer av en reservasjon, f. eks forlengelse av oppholdet, kan dessverre ikke foretas i booking systemet. Den skal håndteres som en annullering av Deres opprinnelig bestilling og en etterfølgende ny booking. Såfremt utleiebyråets annulleringsbetingelser overholdes, vil ikke dette medføre ekstra omkostninger.


PRISER

Alle prisene i TouristOnline er hentet direkte fra de respektive utleiebyråene sine booking systemer. De bekreftes i etterkant med en e-mail fra TouristOnline.

Prisene i TouristOnline systemet skal inntil det foreligger en bekreftelse på reservasjonen fra utleiebyrået, betraktes som veiledende. Det kan i enkelte og sjeldne tilfeller oppstå en forskjell mellom pris fra utleiebyråets bekreftelse og prisen i TouristOnline sitt system. Det vil alltid være prisen fra utleiebyrået som er den gjeldende.

TouristOnline påtar seg ikke ansvaret for prisene utleiebyrået har lagt inn i TouristOnline sitt system. Vi henviser til avsnittet om Ansvarsfraskrivelse- og maksimum for et eventuelt ansvar.


ANNET

All informasjon i TouristOnline sitt online system er oppdatert nøyaktig. TouristOnline tar ikke ansvar for eventuelle feil som kan skje i forbindelse med inntasting av informasjon. Dette gjelder feil eller uoverensstemmelser som har oppstått på bakgrunn av dataoverføringer.


ANSVARSFRASKRIVELSE- OG MAKSIMUM FOR ET EVENTUELT ANSVAR

TouristOnline har inngått avtaler med sommerhusutleiebyråene om å formidle en rekke opplysninger om pris og ledige perioder (availability). Opplysningene oppdateres av de enkelte sommerhusbyråene selv. TouristOnline ikke kan validere opplysningene eller se om disse er riktig oppdatert og vil derfor være uten ansvar for om de formelle opplysningene er korrekte eller måtte være endret fra utleiebyråets side. De kan derfor ikke rette en klage overfor TouristOnline, uansett på hvilket grunnlag dette kravet reises.

TouristOnline er ikke ansvarlig for forstyrrelser, manglende overføringer eller brudd på Internett eller hos TouristOnlines internett- utleier uansett årsak. Så fremt TouristOnline uansett ansvarsfraskrivelsen er ansvarlig for en hendelse, er ansvaret begrenset til et erstatningsansvar. Denne erstatningen kan ikke overstige kr. 2000.- danske kroner.


LOVVALG- OG VÆRNETING

Enhver tvist i henhold til TouristOnline sine systemer avgjør etter dansk rett ved SØ og Handelsretten i København eller etter TouristOnline sine systemers valg ved deres normale værneting.
Cookies (informasjonskapsler)


Når du besøker TouristOnline og våre samarbeidspartnere sine hjemmesider anvender vi cookies for å registrere. Dette er for å se hvilke sider våre kunder besøker, styre bookingprosessen, samt måle trafikken på vår hjemmeside. Vi benytter disse opplysningene for å forbedre våre hjemmesider.


Merk deg at du ikke kan gjennomføre en booking på vår side, uten at du har akseptert cookies.

 

Formålet med bruk av cookies: Intern / 1. parts cookiesEkstern / 3. parts cookies
Teknisk funksjonalitetJaJa (Sosiale medier)
TrafikmålingNeiJa (Google Analyticks)
Annonseavvikling (frekvens, brukermåling mm.) JaNei


En cookie er en midlertidig datafil, som ligger i din nettleser. Datafilen håndterer ditt besøk på nettstedet og gjenkjenner deg neste gang du besøker websiden vår. Cookies slettes av seg selv etter normalt et par måneder, men fornyes etter hvert besøk. En cookie inneholder ingen personlige opplysninger og kan ikke inneholde virus.

Ønsker du å slette dine cookies, kan du følge veiledningen her: http://minecookies.org/ (...)

Ønsker du ikke å akseptere cookies, kan du innstille din nettleser slik at den automatisk avviser cookies. Benytt din nettlesers hjelpefunksjon til å skaffe deg flere opplysninger. Se også veiledningen her: http://minecookies.org/ (...)

- Google Analytics (trafikkmåling)
TouristOnline anvender Google Analyticks til å måle trafikken på våre websider. Du kan velge å ikke bruke cookies fra Google Analyticks her:
http://tools.google.com/ (...)

- Sosiale medier (deling på sosiale medier)
TouristOnline gir brukerne mulighet til å dele på Facebook, Twitter, Google +, Pinterest.